Política de privacitat - Sorolla

Go to content
POLÍTICA DE PRIVACITAT
 
INFORMACIÓ GENERAL EN RELACIÓ A LA PÀGINA www.SOROLLAEXPO.COM

 
 
Benvingut a SOROLLA EXPO. Una pàgina web i plataforma digital per veure, escoltar i llegir continguts gratuïts a més de gaudir de serveis professionals.
 
 
L'ús i accés al contingut d'aquesta pàgina implica el coneixement i acceptació dels termes i condicions d'accés i ús compresos en aquesta nota legal, juntament amb la nostra política de privacitat i protecció de dades. Aquests termes i condicions cobreixen l'accés, navegació i ús, i exposa els drets, usos, prohibicions, responsabilitats, etc., pels usuaris involucrats en la navegació d'aquesta pàgina web. Els usuaris accepten fer ús dels serveis i la informació proporcionats per aquesta pàgina web amb bona fe.

 
 
www.SOROLLAEXPO.COM, per on s'accedeix a la plataforma, és un domini de Layers of Reality, SL; amb identificació fiscal (NIF) NIF: ESB67098095 i domicili a S/ Doctor Trueta 196-198, 08005 Barcelona. L'empresa que gestiona aquesta pàgina a través del domini www.SOROLLAEXPO.COM sense afectar el seu dret de fer-ho, sigui ocasionalment o permanentment, a través d'altres dominis que ofereixin accés al contingut i serveis oferits per la pàgina web www.SOROLLAEXPO.COM

 
 
ACCÉS DELS USUARIS
 
 
Qualsevol persona accedint o fent ús de la pàgina web, és un usuari. L'accés inicial a la web és gratuït. Tot i això, pot haver-hi usos o serveis subjectes a pagament o a quotes establertes en els termes i condicions de cada cas.

 
 
Si els usuaris necessiten estar registrats per poder acollir-se a determinats usos o serveis, aquest registre es realitzarà a través de formularis de sol·licitud d'informació personal que estaran subjectes a la legislació en matèria de protecció de dades personals establerta en aquest avís legal.
 
 
Per utilitzar aquest lloc els menors han de disposar de l'autorització dels seus pares o tutors legals, que seran els responsables.

 
 
PROTECCIÓ DELS DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL, I RESERVA DELS DRETS
 
 
Els drets de propietat intel·lectual i industrial pertanyents al lloc web www.SOROLLAEXPO.COM són titularitat de Layers of Reality SL i inclouen continguts de portada, vídeo, àudio, textos, dissenys, fotografies, bases de dades, imatges i altres elements gràfics, codi font, disseny. , estructura de navegació i informació, així com qualsevol altra creació protegida per la llei espanyola i els tractats internacionals en matèria de propietat intel·lectual i industrial. Així, l'exercici dels drets d'explotació en qualsevol forma i, concretament, dels drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació és competència exclusiva de Layers of Reality SL. Qualsevol ús o reproducció que els usuaris puguin fer d'aquest contingut o de qualsevol contingut futur haurà de complir les previsions i subjectar-se a les limitacions incloses en les normes de propietat intel·lectual, i sempre amb l'autorització expressa de Layers of Reality SL, sense afectar els límits establerts en el Reial decret 1/1996, de 12 d'abril, pel qual s'estableix el text refós de la Llei de propietat intel·lectual.

 
 
SOROLLA EXPO es reserva explícitament els drets generals relatius als continguts difosos a través del lloc web que tenen la consideració de propietat intel·lectual i industrial. Permetre l'accés dels usuaris a la pàgina web no s'entendrà, en cap cas, com una renúncia, transmissió, llicència o cessió implícita, total o parcial, d'aquests drets per part de SOROLLA EXPO.

 
 
En cap cas s'autoritza el següent:
 
 
– La presentació d'una pàgina del lloc web www.SOROLLAEXPO.COM o de qualsevol contingut del lloc web en qualsevol lloc web que no sigui propietat de SOROLLA EXPO mitjançant l'ús de qualsevol tècnica o procés, inclòs el framing, in line, linking, etc.

 
 
– L'extracció d'elements del lloc web en detriment de SOROLLA EXPO segons la normativa vigent.

 
 
– L'ús comercial dels continguts del lloc web www.SOROLLAEXPO.COM

 
 
– L'ús de marques o signes distintius, logotips, combinacions de colors, estructures, dissenys, o en general símbols distintius de qualsevol naturalesa, que siguin propietat de SOROLLA EXPO, sense el coneixement i l'autorització corresponent de l'empresa.

 
 
– L'ús de continguts en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i a l'ordre públic.

 
 
– La difusió de continguts o propaganda de caràcter racista o xenòfob, pornogràfic, il·legal o que atempti contra els drets humans.

 
 
– Provocar danys en els sistemes hardware o software de SOROLLA EXPO, dels seus proveïdors o de tercers.

 
 
– Introduir o difondre a través d'Internet virus informàtics o altres sistemes de maquinari o programari susceptibles de provocar els danys esmentats anteriorment.

 
 
– Intentar accedir i, si escau, utilitzar comptes de correu electrònic propietat d'altres usuaris i manipular o modificar els seus missatges.

 
 
– Els usuaris poden visualitzar els continguts d'aquest lloc web, copiar-los o imprimir-los mitjançant el seu ordinador o qualsevol altre suport només per al seu ús personal i privat.

 
 
RESPONSABILITAT PEL QUE FA AL CONTINGUT
 
SOROLLA EXPO es reserva el dret de modificar o eliminar continguts del lloc web així com de limitar o bloquejar l'accés al lloc web, sigui de manera temporal o permanent, sense previ avís. El contingut de www.SOROLLAEXPO.COM es posa a disposició dels usuaris per SOROLLA EXPO mitjançant notícies generades per l'empresa o de tercers. SOROLLA EXPO s'esforça perquè aquests continguts siguin de la màxima qualitat possible i estiguin raonablement actualitzats, però no garanteix la seva utilitat, idoneïtat, exactitud, minuciositat, pertinència i/o actualitat. Els usuaris poden contactar amb SOROLLA EXPO per tal de comprovar l'exactitud i la data dels continguts per correu electrònic a info@sorollaexpo.com.

 
 
 
En conseqüència, i excepte la normativa aplicable, SOROLLA EXPO no assumeix cap responsabilitat respecte a l'usuari derivada de l'existència de notícies errònies, inexactes, incompletes, no pertinents o no oportunes.

 
 
SOROLLA EXPO no es fa responsable de l'accés tècnic, la informació o el contingut d'altres llocs web amb enllaços o als quals es pugui accedir des del lloc web www.SOROLLAEXPO.COM.

 
 
SOROLLA EXPO no comparteix necessàriament les opinions expressades pels seus col·laboradors.

 
 
DRET D'EXCLUSIÓ
 
 
SOROLLA EXPO es reserva el dret a denegar o retirar l'accés als seus llocs web i/o serveis oferts sense necessitat de preavís, a instància pròpia o d'un tercer, als usuaris que incompleixin els termes i condicions establerts en aquest avís legal.

 
 
PARTICIPACIÓ EN ACTIVITATS ESPECÍFIQUES
 
 
El lloc web www.SOROLLAEXPO.COM pot oferir als usuaris la participació en activitats concretes, com ara la presentació de projectes o propostes relacionades amb l'activitat de SOROLLA EXPO. La participació en qualsevol activitat serà voluntària i implica l'acceptació dels termes i condicions establerts per a cada cas i amb els quals l'usuari haurà d'acceptar expressament.

 
 
Les activitats participatives estan destinades principalment a persones de 18 anys o més.

 
 
Tots els continguts generats pels usuaris o que incloguin voluntàriament en activitats participatives estaran subjectes a condicions específiques. L'usuari ha de ser el propietari del contingut o disposar dels drets sobre el seu ús i, com a tal, haurà obtingut el permís del seu autor. En cap cas es podrà vulnerar cap dret de propietat intel·lectual o industrial, ni cap dret exclusiu propietat de tercers. En conseqüència, no s'acceptaran fitxers que infringeixin cap llei de propietat intel·lectual pertinent.

 
 
XARXES SOCIALS I FÒRUMS
 
 
El lloc web www.SOROLLAEXPO.COM permet l'accés a les xarxes socials (Facebook, Twitter, etc.) i a seccions de caràcter públic, enteses com aquelles accessibles per a tots els usuaris per a la interacció amb la possibilitat de publicar comentaris, enllaços, elements multimèdia, imatges, etc. En determinats casos es pot demanar als usuaris que es registrin.

 
 
S'estableixen els següents termes i condicions d'ús i accés pel que fa al contingut i la interacció enviats o realitzats pels usuaris:

 
 
1. Responsabilitats: SOROLLA EXPO no es fa responsable del contingut dels missatges, notícies o opinions publicats pels usuaris i es reserva el dret a bloquejar l'accés a continguts lícits o il·lícits o que puguin infringir drets legítims de qualsevol mena, i el dret a retirar o esborrar el contingut que s'ha publicat, especialment si no compleix aquests termes i condicions.

 
 
2. No es confereix cap dret a l'usuari, i l'ús està subjecte a la legislació vigent i, en el cas de les xarxes socials, a les condicions establertes per les mateixes xarxes socials.

 
 
3. Propietat intel·lectual: SOROLLA EXPO tindrà dret a reproduir, modificar, adaptar i publicar continguts, inclosa la comunicació pública, ja siguin textos, fotografies, gràfics, etc., amb l'objectiu de promocionar la secció on s'hagi publicat, així com per utilitzar-lo en les activitats de SOROLLA EXPO, en qualsevol format o en qualsevol suport. La llicència és gratuïta i s'executa fins a la seva transferència al domini públic, tal com estableix la legislació de propietat intel·lectual vigent en cada moment. Els usuaris només poden publicar contingut del qual siguin els autors originals, o del qual posseeixin els drets de títol, sense que això afecti el seu dret a publicar l'URL del propietari per enllaçar aquest contingut.

 
 
4. SOROLLA EXPO no retornarà cap material enviat ni assumirà cap compromís de resposta als usuaris.

 
 
5. La informació personal relativa a aquestes funcions i el seu contingut no es pot utilitzar amb ànim de lucre o usos que no hagin estat expressament autoritzats pel seu titular. L'usuari avalarà la veracitat de la informació facilitada.

 
 
6. Els usuaris respectaran les opinions dels altres usuaris o participants, i s'abstindran d'usar un llenguatge ofensiu o difamatori, racista o violent, o que contravingui la llei vigent.

 
 
7. No es poden fer missatges no autoritzats o comercials.

 
 
8. Cal esmentar que la informació personal facilitada pels usuaris pot ser visualitzada per qualsevol altre usuari o participant. Si la informació personal és de tercers, cal obtenir el seu consentiment legal exprés.

 
 
POLÍTICA DE COOKIES

 
 
Si simplement visiteu el lloc web www.SOROLLAEXPO.COM no es registra automàticament cap informació personal que pugui identificar l'usuari. No obstant això, existeix certa informació de caràcter no personal i que no es pot identificar amb un usuari concret que es recull i enregistra als servidors de SOROLLA EXPO amb l'única finalitat de facilitar l'experiència a Internet de l'usuari i millorar el funcionament del lloc web. Aquesta informació es recull mitjançant fitxers, comunament coneguts com a “cookies”, que permeten l'enregistrament d'informació, com per exemple, el tipus de navegador d'Internet de l'usuari, el seu sistema operatiu, l'adreça IP des de la qual accedeix al lloc web, les seves preferències. pel que fa a la disposició del contingut a la pàgina web, recordar contrasenyes o produir cerques més ràpides. Aquesta informació és exclusivament per a ús privat de SOROLLA EXPO; no divulgarem ni compartirem aquesta informació amb tercers.

 
 
En qualsevol cas, l'usuari sempre té l'opció de configurar el seu navegador perquè l'avisi de la recepció de cookies i impedeixi la seva instal·lació al disc dur del seu ordinador. En modificar la configuració del seu navegador, l'usuari pot acceptar o rebutjar totes les cookies i sol·licitar que se'ls avisi prèviament en cas d'instal·lació.

 
 
MODIFICACIÓ DE L'AVÍS LEGAL

 
 
SOROLLA EXPO es reserva el dret a modificar unilateralment els termes i condicions establerts en aquest avís legal en qualsevol moment, totalment o parcialment. Totes les modificacions entraran en vigor a partir de la publicació al lloc web; més exactament, en ser inserit a l'enllaç “Avís Legal”.
 
 
SOROLLA EXPO aconsella als usuaris que llegiu l'avís legal cada vegada que accedeixin al lloc web.

 
 
PUNTS GENERALS

 
 
SOROLLA EXPO perseguirà les infraccions d'aquests termes i condicions així com qualsevol ús indegut dels seus llocs web amb totes les accions civils o penals que la llei els atribueixi.

 
 
SOROLLA EXPO no garanteix que la seva pàgina web o servidor estiguin lliures de virus, per la qual cosa l'empresa no es fa responsable dels danys i perjudicis causats per aquestes anomalies o qualsevol altre de caràcter tècnic.

 
 
LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ
 
 
Qualsevol controvèrsia derivada dels termes i condicions establerts en aquest avís legal estarà subjecte a les lleis espanyoles. SOROLLA EXPO i l'usuari, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, se sotmeten a la jurisdicció dels jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona.
 
 
En el cas de litigis en matèria de contractació electrònica a través del domini info@sorollaexpo.com, SOROLLA EXPO i l'usuari, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, se sotmeten a la jurisdicció dels jutjats i tribunals del lloc de residència de l'usuari. . En el cas de l'usuari resident fora d'Espanya, SOROLLA EXPO i l'usuari, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, se sotmeten a la jurisdicció dels jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona.
Back to content